This website uses cookies in accordance with our privacy policy. If you do not agree to this, please leave this page.
image
Beneficjent JFC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie przedsiębiorstwa JFC poprzez opracowania nowego projektu wzorniczego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 2.3.5


Celem projektu jest wprowadzenie do oferty nowego produktu – dwupłaszczowego kontenerowego zbiornika „JFC AdBlue CUBE (3w1)” na AdBlue przeznaczonego dla stacji paliw, powstałego w oparciu o autorski projekt wzorniczy.

Wartość projektu: 608 573,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 416 585.00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.01.2019 – 01.06.2021

Dofinansowania z UE


JFC Poland Sp. z o.o. jako dynamicznie rozwijającą się firma korzysta z możliwości jakie daje nam członkostwo w Unii Europejskiej. W ostatnich latach firma z sukcesem korzystała ze dofinansowań unijnych. Udało nam się pozyskać środki z następujących programów:

  1. 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM). Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa JFC Poland Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej wraz z formami do produkcji wyrobów przeznaczonych dla gospodarstw hodowlanych”.

  2. 2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Działanie 6.1 Paszport do eksportu. Tytuł projektu: „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w firmie JFC Poland Sp. z o.o”.

Uzyskane środki niewątpliwie przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności, poszerzenia oferty handlowej firmy oraz zwiększenia sprzedaży na rynkach eksportowych.
logoJFC

Copyright © 2023 JFC POLAND